خرید و فروش آپارتمان در درکه تهران

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

320 متر

7 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 630 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

50 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

207 متر

3 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آذر 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

134 متر

938 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

115 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

110 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

144 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

155 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

110 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (میراسماعیلی)

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (میراسماعیلی)

130 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (احمدپور)

180 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (احمدپور)

160 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (احمدپور)

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (میراسماعیلی)

165 متر

1 ميليارد و 402 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (احمدپور)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

102 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

250 متر

2 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کچویی)

170 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه