خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

220 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

71 متر

816.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ارمغان)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ناهید)

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
آقای حسنی
09129266007
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (نور)

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سرو)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلگشت)

275 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

205 متر

2 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

190 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
آقای کریمی
09368351270
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ناهید)

115 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلفام)

160 متر

1 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

70 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 312.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ایثار)

141 متر

1 ميليارد و 269 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

172 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مریم)

168 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کرانه)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (تابان)

150 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

144 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مینا)

153 متر

1 ميليارد و 836 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مینا)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه