خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (امانیه)

110 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

146 متر

1 ميليارد و 825 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلگشت)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

175 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
آقای بهنام
09192444656
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

164 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

158 متر

2 ميليارد و 291 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

175 متر

1 ميليارد و 488 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

150 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
آقای حسنی
09129266007
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

197 متر

2 ميليارد و 482 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (تابان)

162 متر

1 ميليارد و 73 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ارمغان)

132 متر

1 ميليارد و 29 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (قبادیان)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

124 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلگشت)

155 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلگشت)

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (بابک بهرامی)

95 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (روانپور)

130 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (تندیس)

126 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کرانه)

125 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

220 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

71 متر

816.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ارمغان)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ناهید)

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (نور)

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سرو)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (سعیدی)

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه