خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

250 متر

4 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

232 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

368 متر

11 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

242 متر

7 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 764 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

183 متر

4 ميليارد و 392 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

118 متر

2 ميليارد و 6 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

118 متر

2 ميليارد و 6 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

104 متر

2 ميليارد و 704 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

141 متر

2 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

250 متر

4 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

189 متر

3 ميليارد و 383 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

332 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

206 متر

5 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

72 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

82 متر

2 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

189 متر

3 ميليارد و 591 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

175 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

320 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

91 متر

3 ميليارد و 185 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

142 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

368 متر

7 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه