خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (خرسند)

185 متر

2 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (رحیمی(چهرازی))

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (روانپور)

76 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 دی 95

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
آقای کریمی
09368351270
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

90 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

155 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (روانپور)

143 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مهیار)

176 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

181 متر

2 ميليارد و 81.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 745 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

179 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

109 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

172 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

281 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 580 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

85 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

107 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

110 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (یزدان پناه)

135 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مینا)

70 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

155 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه