خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

141 متر

1 ميليارد و 269 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

90 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

165 متر

1 ميليارد و 732 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

139 متر

1 ميليارد و 459 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 787 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 687 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

70 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

مشاورین تخصصی جردن

عکس مشاور
خانم قاسمی
09032130586
فروش
جردن

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

65 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

177 متر

2 ميليارد و 478 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

190 متر

2 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

86 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

87 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

105 متر

997 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

164 متر

1 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

123 متر

922 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 216 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

180 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

180 متر

1 ميليارد و 710 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

130 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

130 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

150 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه