خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس تهران

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

150 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آبان 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

58 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (وفادار)

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (وفادار)

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (وفادار)

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

64 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

130 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه چهارم)

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (پارسیان)

97 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (پارسیان)

87 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (زرین)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (استخر)

104 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

95 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه اول)

130 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه چهارم)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه سوم)

120 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (طاهری)

69 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (فلکه سوم)

120 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

115 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

127 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

96 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

85 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

88 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (حکیمیه)

90 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه