خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس تهران

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

66 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

پیش فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

65 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

65 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (گیو)

67 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (کادوس)

125 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

63 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (تیرانداز)

97 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (پروین)

60 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (باقری)

55 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (کادوس)

49 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (کادوس)

135 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (بهار)

128 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

123 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (باقری)

112 متر

481.6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (پارسیان)

87 متر

452.4 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

86 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (گیو)

71 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (پروین)

67 متر

281.4 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (تیرانداز)

62 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (باقری)

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

156 متر

967.2 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران

120 متر

936 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (رشید)

125 متر

812.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در تهرانپارس ، تهران (عادل)

117 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه