خرید و فروش آپارتمان در اندیشه اندیشه

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 شهریور 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

65 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

85 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

85 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

مشاورین تخصصی اندیشه

عکس مشاور
آقای پاکفر
09357673922
فروش
اندیشه

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

80 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

78 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

60 متر

102 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز5)

96 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

72 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

مشاورین تخصصی اندیشه

عکس مشاور
آقای پارسا
09129372304
فروش
اندیشه

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

63 متر

55 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (شهرک صدف)

97 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز3)

47 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

74 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

99 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

47 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

88 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

66 متر

62 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

46 متر

42 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

75 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

66 متر

60 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

56 متر

35 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

36 متر

12 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

70 متر

22 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

55 متر

23 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

46 متر

15 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

40 متر

12 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

78 متر

55 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

60 متر

99 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

50 متر

29 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

83 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه