خرید و فروش آپارتمان در اندیشه اندیشه

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

70 متر

22 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

55 متر

23 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

46 متر

15 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

40 متر

12 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

مشاورین تخصصی اندیشه

عکس مشاور
آقای پارسا
09129372304
فروش
اندیشه

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

78 متر

55 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

60 متر

99 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

50 متر

29 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

83 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

113 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

113 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز5)

75 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

133 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

65 متر

104 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز4)

130 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (شهرک مریم)

51 متر

79 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

125 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

55 متر

23 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

62 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

75 متر

46 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

220 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

58 متر

96 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز2)

150 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (شهرک مریم)

106 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (شهرک مریم)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (شهرک مریم)

98 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه (فاز1)

80 متر

104 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

51 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

48 متر

91 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

48 متر

91 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در اندیشه ، اندیشه

78 متر

113 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه