رهن آپارتمان در نیاوران تهران

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (کامرانیه)

160 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (کامرانیه)

155 متر

رهن: 380ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

95 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

100 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
رهن
نیاوران

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

200 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

220 متر

رهن: 580ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (صالحی)

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (منظریه)

125 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

75 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
رهن
نیاوران

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

120 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

250 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

165 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

200 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (پورابتهاج)

262 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (پورابتهاج)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (آجودانیه)

190 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

290 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

290 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

263 متر

رهن: 850ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

170 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

150 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

170 متر

رهن: 340ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

200 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران

220 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 تیر 95

رهن آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

200 متر

رهن: 370ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه