رهن آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

105 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

105 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

220 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

157 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

70 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

220 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

200 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

310 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 8 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

150 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

75 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

212 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

85 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

220 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 28 مهر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (حسن سیف(بدخشان))

300 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

209 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

230 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

113 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

320 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (زرافشان)

120 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (زرافشان)

116 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

130 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ارغوان)

126 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ارغوان)

126 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه