رهن آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

215 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

330 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

390 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

رهن: 900ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 850ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

400 متر

رهن: 1 ميليارد و 800ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

187 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

550 متر

رهن: تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

430 متر

رهن: 2 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

142 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

183 متر

رهن: 460ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

340 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

100 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فیروزکوه)

350 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (برزین بغدادی)

250 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه