رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

210 متر

رهن: 380ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

170 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

105 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

105 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

260 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

330 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

220 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

157 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

150 متر

رهن: 180ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

113 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

250 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 19 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

150 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

110 متر

75 ميليون تومان رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 850 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

90 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گلستان)

55 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

140 متر

330 ميليون تومان رهن: 330ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

180 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

120 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل افشان)

180 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

115 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل افشان)

152 متر

رهن: 600ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

70 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

109 متر

رهن: 135ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

210 ميليون تومان رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

75 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

125 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه