رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

110 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

125 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

85 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

109 متر

135 ميليون تومان رهن: 135ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

160 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 310ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

43 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

150 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

170 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (تربیت معلم)

166 متر

260 ميليون تومان رهن: 260ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

64 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

40 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

130 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

240 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آذر 95

اجاره موقت آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

65 متر

- اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

70 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

110 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوارزم)

115 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

112 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

104 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

90 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

رهن آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

75 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

135 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه