رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 شهریور 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

150 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

550 متر

رهن: تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

240 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

430 متر

رهن: 2 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

142 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

150 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

178 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

365 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 24 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

53 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

183 متر

رهن: 460ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

255 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

105 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

185 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

165 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

190 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

280 متر

- اجاره: 16 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

243 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

250 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

206 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه