رهن و اجاره آپارتمان در جردن تهران

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

123 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (کرانه)

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (مریم)

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (عاطفی)

105 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

168 متر

350 ميليون تومان رهن: 350ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (طاهری)

157 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (قبادیان)

116 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

90 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (گلفام)

160 متر

450 ميليون تومان رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

110 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

75 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

120 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (گلستان)

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (سرو)

87 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (تابان)

110 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

95 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (خرسند)

115 متر

270 ميليون تومان رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ونک)

85 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ستاری)

92 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ستاری)

90 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ارمغان)

118 متر

220 ميليون تومان رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (عاطفی)

205 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

280 متر

500 ميليون تومان رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

170 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (قبادیان)

120 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 آذر 95

رهن آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

120 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن آپارتمان در جردن ، تهران (اسفندیار)

130 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران (جهان کودک)

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه